Vaikea rekrytointi – rekrytoinnin vai johtamisen ongelma?

ma 24. lokakuuta 2016 16.08.00

Juha Vaaran blogi on julkaistu aiemmin hänen postauksena LinkedInissä 19.10.2016.

Aina toisinaan hr:lle tai rekrytointikonsultille tulee eteen vaikea rekrytointi. Syinä voi olla, että sopivia henkilöitä on ylipäänsä vähän, heitä on mutta he eivät hae tehtävään tai heitä on vaikea houkutella työpaikkaan. Välillä vaikean rekrytoinnin huomaa vasta siinä vaiheessa, kun katsotaan hakemuksia ja todetaan, ettei näistä taida löytyä tarvittavaa osaamista. Joskus rekrytoinnin haastavuus on tiedossa jo etukäteen, esim. ei aiemminkaan löydetty osaavaa projektipäällikköä meidän it-osastolle.

Usein tällaista tilannetta lähdetään ratkomaan rekrytoinnin keinoin. Panostetaan kenties markkinointiin. Tehdään vaikkapa video, ostetaan kunnon some-kampanja tai pyritään jollain muulla keinolla kertomaan omaa viestiä halutulle kohderyhmälle. Nämä ovat sinänsä hyviä ja aika usein myös toimivia keinoja. Apuun voidaan kutsua myös rekrytointikonsultti, joka etsii ja houkuttelee ehdokkaita tehtävään. Sekin useimmiten tuottaa lopulta hyvän lopputuloksen.

Aina vaikeaa rekrytointia ei kuitenkaan kannata ratkoa rekrytoinnin keinoin. Toisinaan voi olla paikallaan pohtia, kaipaisiko työyhteisö tai -tehtävä tarkempaa tarkastelua ja joidenkin asioiden muuttamista. Panostaminen rekrytoinnin keinoihin saattaa olla nopeampi keino ratkaista käsillä oleva ongelma, mutta silloin samat rekrytoinnin haasteet toistuvat seuraavallakin kerralla. Panostaminen johtamiseen sen sijaan voisi parantaa mahdollisuuksia rekrytoida haluttuja osaajia, jos nyt ei helposti, niin ainakin hieman pienemmin vaikeuksin.

Usein keinot tällaisissa tilanteissa voivat olla aika arkisia ja jopa edullisia. Asiantuntijatyössä voi esimerkiksi tulla kyseeseen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, turhien palavereiden vähentäminen, työnkuvan laajentaminen, hukkatyön poistaminen tai kehittymismahdollisuuksien lisääminen. Myös lähiesimiestyöllä on iso merkitys. Esimiestyössä ongelmana voi olla rutiinitöiden suuri määrä, riittämättömät valtuudet ratkoa arjen ongelmia, tuen vähäisyys tai tiedolliset ja taidolliset puutteet. Näiden ratkominen voi parantaa työn imua ratkaisevasti, saada ihmiset kertomaan hyvästä viihtymisestään ja sitä kautta helpottaa tulevia rekrytointeja.

Kun työntekijä viihtyy työyhteisössään, kokee tekemänsä työn merkityksellisenä ja haastavana sekä tuntee johtamisen tukevan työn tekemistä, hän todennäköisesti kertoo omasta hyvästä kokemuksestaan myös muille. Siispä, kun seuraavan kerran on edessä vaikea rekrytointi, niin mitäpä jos panostettaisiin työyhteisön, tehtävien sisällön, kehittymismahdollisuuksien sekä johtamisen kehittämiseen!

Rekrytoinnin parhaat käytännöt -valmennus 28.11.2016

Haluatko kehittyä rekrytoimisen ja haastattelemisen osaajana? Oletko innostunut oppimaan, miten rakennat onnistuneen rekrytoinnin vaikeisiinkin tehtäviin? Entä oletko kiinnostunut käyttämään tuloksekkaasti erilaisia digitaalisia työkaluja ja sosiaalista mediaa rekrytoinneissa?

Jos vastaus on kyllä, MPS Careerin rekrytointivalmennus on tarkoitettu juuri sinulle. Tässä valmennuksessa saat itsellesi taidot toteuttaa rekrytoinnit ketterästi parhaita toimintamalleja hyödyntäen. Lue lisätiedot ja ilmoittaudu mukaan tästä: http://www.mps.fi/fi/mps-yhtiot/ajankohtaista/rekrytoinnin-parhaat-kaytannot-valmennus-28.11.2016.html

 

Kirjoittaja on Juha Vaara.

Juha toimii MPS Career Oy:ssä New Business Development Managerin ja konsultin tehtävissä.


Tunteet ja yt-neuvottelut, osa 4: Jos työvelvoite jatkuu

pe 21. lokakuuta 2016 15.42.00

Päivi Montgomeryn blogi on julkaistu aiemmin hänen postauksena LinkedInissä 21.10.2016.

Puhuin Esimies ja henkilöstö –messuilla hiljattain tunteista yt-neuvottelujen aikana. Aihe on kerroksellisuudessaan kiehtova ja se innoitti minua kirjoittamaan kokonaisen blogi-sarjan. Tässä neljäs osa, toivottavasti opiksi ja tueksi johdolle, HR-henkilöstölle, esimiehille tai kenelle tahansa työn epävarmuuden kanssa painiskelevalle.

Jos organisaatio on päätynyt irtisanomaan työntekijöitään, muodostuu usein tilanne, jossa irtisanotut jatkavat työtään vielä jonkin aikaa organisaatiossa jatkavien työntekijöiden rinnalla. Työssäolovelvoitteen avulla pyritään huolehtimaan siitä, että tehtävät tulevat joka tapauksessa hoidetuiksi. Kaikkien kannalta on edullista, jos irtisanottujen työssäolovelvoite on mahdollisimman lyhyt tai sitä ei ole ollenkaan. Näin irtisanotut pääsevät aloittamaan uutta elämäntilannettaan ja etsimään täysipainoisesti uutta työtä. Myös organisaatiossa jatkavat voivat paremmin keskittyä työhönsä, sillä he ovat yleensä empaattisesti tunteella mukana lähtijöiden tilanteessa.

Organisaatiossa jatkavat henkilöt ovat yleensä pahoillaan lähtevien puolesta. He kokevat usein jopa syyllisyyttä siitä, että he saavat jäädä, kun läheisten työtovereiden täytyy lähteä. Heidän tapansa käsitellä tunteita vaihtelee ja johtaa myös erilaisiin lopputuloksiin lähtijöiden näkökulmasta. Osa saattaa kokea tilanteen hyvin hankalaksi eivätkä he tiedä, mitä sanoisivat irtisanotuille. He saattavat jopa jättää tervehtimättä irtisanottuja ja vältellä näiden seuraa. On hyvä ymmärtää, että reaktio johtuu yleensä epätietoisuudesta eikä ilkeydestä.

Toiset saattavat olla hyvinkin empaattisia ja ymmärtäväisiä lähtijöitä kohtaan. Heillä on valmiudet keskustella tilanteesta ja usein he puhuvat lähtijöiden kanssa paljon, pahoittelevat tilannetta ja kertovat, että tulevat kaipaamaan näitä. Tämä on selvästi positiivisempi suhtautumistapa kuin aiemmin kuvattu, mutta tässäkään ei ole hyvä mennä liiallisuuksiin. Joskus nimittäin irtisanotuille tulee olo, että heidän täytyy lohduttaa organisaatiossa jatkavia työtovereitaan ja vakuuttaa näille, että kaikki on hyvin ja kyllä he pärjäävät. Ikävän ja pahan olon lievittämisen vastuu sysätään siis ikään kuin lähtijöiden harteille, vaikka näillä olisi muutenkin tekemistä ja sopeutumista omassa tilanteessaan. Organisaatiossa jatkajat purkavat näin omaa syyllisyyttään.

Esimiehen rooli tällöin on antaa suuntaviivat työyhteisölle ja käyttäytymiselle. Hänen on syytä kertoa, että irtisanottavat ovat yhä täysipanoisia työyhteisön jäseniä ja osallistuvat asioihin, kuten kokouksiin ja koulutuksiin, kuten muutkin. Tämä antaa lähteville viestin siitä, että heidän työpanostaan yhä arvostetaan ja samalla auttaa jatkavia määrittelemään omaa suhtautumistapaansa. Rohkaisemalla yhteiseen keskusteluun esimies voi myös tarvittaessa puuttua asiaan, jos organisaatiossa jatkavat purkavat liian paljon omaa pahaa oloaan lähteville. Hän voi lempeästi oikaista, että on hyvä osoittaa myötätuntoa ja kertoa, jos on pahoillaan toisen lähdön puolesta, mutta täytyy muistaa kysyä myös lähtijältä, miten hän itse suhtautuu tilanteeseen.

Organisaatiossa jatkajien kannattaa suunnata oma auttamishalunsa enemmän lähtijöiden kuuntelemiseen kuin oman tunnetaakan purkamiseen. Hyvä keino on ennen pahoittelua kysyä, miten irtisanottu on itse kokenut tilanteen ja vaikka ystävällisesti tiedustella, millaisia suunnitelmia tällä on tulevaisuutta varten. Tällöin irtisanottu itse määrittelee tilanteen tunnesävyn: epätoivon ja katkeruuden sijaan päällimmäisin tunne saattaakin olla helpotus tai innostus, sillä ainakin neuvottelujen aikainen epätietoisuus on poissa ja lähtijä on ehkä miettinyt vaikka oman yrityksen perustamista tai hakeutumista toisenlaisiin tehtäviin.

 

Kirjoittaja on Päivi Montgomery.

Päivi toimii MPS Career Oy:ssä Business Development Managerin ja konsultin tehtävissä.


Tunteet ja yt-neuvottelut, osa 3: Irtisanomiskeskustelut

pe 7. lokakuuta 2016 17.11.00

Päivi Montgomeryn blogi on julkaistu aiemmin hänen postauksena LinkedInissä 7.10.2016.

Puhuin Esimies ja henkilöstö –messuilla hiljattain tunteista yt-neuvottelujen aikana. Aihe on kerroksellisuudessaan kiehtova ja se innoitti minua kirjoittamaan kokonaisen blogi-sarjan. Tässä kolmas osa, toivottavasti opiksi ja tueksi johdolle, HR-henkilöstölle, esimiehille tai kenelle tahansa työn epävarmuuden kanssa painiskelevalle.

Jos johto joutuu tekemään ikäviä päätöksiä ja vähentää henkilöstöään, on samalla syytä miettiä myös niitä henkilöitä, jotka menettävät työpaikkansa. Heidän tukemisensa uuteen alkuun vaikuttaa myös organisaatiossa jatkavaan henkilöstöön vähentäen huolta siitä, miten lähtevien käy ja lisäten motivaatiota työntekoon. Tämän vuoksi on tärkeää tiedottaa jo yt-neuvottelujen kuluessa siitä, millaista tukea tai esimerkiksi työnhakuvalmennusta irtisanotut saavat.

Irtisanomiskeskustelu on tärkeä tilanne, jonka esimies voi joka viedä läpi asiallisesti ja kunnioittavasti tai mokata. Mokatun irtisanomistilanteen takana ovat yleensä joko tietämättömyys tai – arvasit – esimiehen omat tunteet. Jos esimies on tilanteesta ahdistunut tai epävarma, hän saattaa esimerkiksi pyrkiä olemaan mahdollisimman kova ja järkähtämätön. Tämä antaa ikävän viestin irtisanottavalle, jonka täytyy tällaisen vastaanoton lisäksi käsitellä itseään koskevat ikävät uutiset.

Esimies saattaa olla itsekin hyvin pahoillaan tilanteesta – jopa niin, että itkukin tulee irtisanomiskeskustelun aikana. Tämä toki kertoo omaa tarinaansa siitä, että lähtijä on ollut pidetty ja tärkeä työntekijä. Mutta samalla esimies sysää oman tunnetaakkansa irtisanotulle, jolle jää lohduttajan rooli silloin, kun hän itse kaipaisi tukea ja lohtua.

Asiallinen ja kunnioittava kohtelu irtisanomistilanteessa tarkoittaa sitä, että esimiehellä on valmiiksi mietittynä selkeä viesti, jonka hän kertoo alaiselleen. Hän ei lähde puolustelemaan, selittelemään tai väittelemään, ei mene henkilökohtaisuuksiin eikä varsinkaan puhu muiden työntekijöiden tilanteista. Hän antaa tilaa irtisanottavan mahdollisille tunnereaktioille ja suhtautuu niihin rakentavasti ja aikuismaisesti. Ei provosoidu, vaikka toinen suuttuu, ei mene tolaltaan, jos toinen purskahtaa itkuun.

Irtisanomiskeskustelun tunnelma jää mieleen pitkäksi aikaa ja riitaisasti päättyvät tilanteet johtavat joskus oikeudenkäynteihinkin. Viesti, jota irtisanottu kertoo eteenpäin omille verkostoilleen, värittyy usein juuri tämän tärkeän hetken perusteella. Irtisanotulla on paljon pelissä; oman toimeentulonsa ja turvatun tulevaisuutensa lisäksi hän saattaa kokea, että hänen työpanostaan ei arvosteta tai että hänen tekemänsä työ on ollut turhaa. Usein irtisanottavat käyvät keskustelutilannetta läpi myöhemmin toteamalla: ”Kun ei edes kiitosta sanottu.”

Esimiehen tulisi siis muistaa kiittää lähtijää tämän antamasta työpanoksesta. Ei kannata lähteä kehumaan yksityiskohtaisesti, sillä se vaikuttaisi kummalliselta ottaen huomioon tilanteen. Yksinkertainen kiitos ja pahoittelu tilanteesta riittää. Esimiehen tulee pyrkiä siihen, että irtisanottu kokee ammattitaitonsa olevan hyvä ja hänen itsensä olleen hyvä työntekijä. Nämä ovat parhaat eväät siihen, että irtisanottu voi lähteä etsimään uutta työpaikkaa toiveikkaana ja ammatilliseen osaamiseensa luottavaisena.

 

Kirjoittaja on Päivi Montgomery.

Päivi toimii MPS Career Oy:ssä Business Development Managerin ja konsultin tehtävissä.


Tunteet ja yt-neuvottelut, osa 2: Miten esimies voi tukea alaisiaan?

pe 30. syyskuuta 2016 10.30.00

Päivi Montgomeryn blogi on julkaistu aiemmin hänen postauksena LinkedInissä 29.9.2016.

Puhuin Esimies ja henkilöstö –messuilla hiljattain tunteista yt-neuvottelujen aikana. Aihe on kerroksellisuudessaan kiehtova ja se innoitti minua kirjoittamaan kokonaisen blogi-sarjan. Tässä sarjan toinen osa, toivottavasti opiksi ja tueksi johdolle, HR-henkilöstölle, esimiehille tai kenelle tahansa työn epävarmuuden kanssa painiskelevalle.

Esimiehet ovat yt-neuvottelujen aikana puun ja kuoren välissä. Toisaalta he ovat sitoutuneet toimimaan organisaation parhaan mukaan, toisaalta he ovat lojaaleja alaisilleen ja haluavat auttaa näitä haastavassa tilanteessa. Heidän kontolleen jää ikävien uutisten tuominen ja niiden käsittely, irtisanomisten valmistelu ja itse irtisanomiskeskustelut. Samaan aikaan heidän tulisi varmistaa työskentelyn mahdollisimman jouheva jatkuminen sekä valaa uskoa omaan tiimiinsä.

Esimiehet kohtaavat monenlaisia tunneilmaisuja ja kuohuja alaistensa taholta. Kuten tämän blogi-sarjan edellisessä osassa kerroin, tunnekokemukset ovat tärkeä ja yleensä hyödyllinenkin tapa käsitellä tilannetta. Esimies saattaa kuitenkin tuntea neuvottomuutta alaisten pelon, suuttumuksen ja turhautumisen äärellä. Usein hän käy itsekin läpi samoja kokemuksia.

Meillä on jokaisella omanlainen tapa käsitellä tilanteita. Olemme syntyneet varustettuna omanlaisellamme temperamentilla ja kasvuympäristömme muokkaa tapaamme reagoida tilanteisiin jälleen lisää. Joillekin meistä jää elinikäisiä lapsuusajan traumoja siitä, kun se ainoa puinen lelu jäi patterin taakse eikä uutta saanut. Toiset ovat samassa tilanteessa parkuneet hetken ja sen jälkeen päättäneet ryhtyä leikkimään sanomalehdellä ja näin koko asia on unohtunut jo aikoja sitten. Samanlaisia eroavuuksia näemme työelämässäkin.

Esimiehet ovat ehkä jo oppineet tunnistamaan neuvottelujen jälkeen organisaatiossa jatkavista alaisistaan muutosagentit. Ne henkilöt, jotka ottavat muutokset vastaan tyynesti ja ovat ensimmäisinä valmiita innostumaan uudesta, kun tilanne etenee. He käsittelevät tunteensa rakentavasti ja heidän kannustamisensa eteenpäin antaa myös muille suunnan, mihin edetä. He eivät jää pitkäksi aikaa miettimään, miten tehtävät jaetaan jos joku lähtee, miten varmistamme, että saamme kaikki hoidetuksi ja tuleeko heille itselleen nyt kolmen henkilön työt ja miten he siitä selviävät. He tarttuvat toimeen ja suunnittelevat itsenäisesti asioita eteenpäin.

Organisaatiossa jatkavista osalla taas kestää pidempään hyväksyä tilanne ja omaksua mahdollisesti uusia tapoja toimia. Heille esimiehen kannattaa varata aikaa ja kuunnella, sillä moni tunteenilmaisu on viesti: ”Kuuntele minua. Minulla on paha olla ja haluan, että joku ymmärtää.” Tällöin helpottaa se, että henkilöä kuunnellaan ja asiasta keskustellaan, yhdessä ja yksilöllisesti. Se, että joku haluaa tuoda esille pahan olonsa, ei ole ollenkaan vaarallista. Tärkeintä on, että pahasta olosta päästään eteenpäin. Tämä polku eteenpäin löytyy nimenomaan siitä, että ensin saa vapaasti sanoa, miltä tuntuu ja mitä ajattelee tilanteesta. Toki käyttäytyen aikuismaisesti, pelien pelaamista ja lapsenomaista käytöstä ei esimiehen tarvitse sallia. Myös syyllisyydestä pitäisi voida puhua, sillä useat työpaikkansa pitävät tuntevat syyllisyyttä siitä, että he saavat jäädä, vaikka toisten pitää lähteä.

Esimiehen kannattaa siis varata aikaa siihen, että on läsnä ja kuuntelee. Hyvä keino avata keskustelua on reilusti kysyä, mitkä asiat ovat huonosti tai mitkä mietityttävät. Näin alaiset kokevat, että asioista voi keskustella yhdessä ja esimiehen kuullen. Negatiivisia asioita voi vaikka listata fläpille. Tämän jälkeen esimies voi kysyä: ”Mitä hyvää tai positiivista tilanteessamme on?” Näin ajatukset kääntyvät uuteen suuntaan sen jälkeen, kun huolenaiheet ovat tulleet käsitellyiksi ja kuulluiksi.

Ajoitus on kuitenkin tärkeää. Oli esimies sitten kahdestaan alaisensa kanssa tai yhdessä tiiminsä kanssa, on negatiivisille asioille annettava oma aikansa. Esimiehen ei tarvitse selitellä, ei puolustella, ei argumentoida. Hän voi vastata selkeisiin kysymyksiin, mutta muuten riittää, että hän antaa alaisilleen oikeuden kokea, mitä nämä kokevat. Vaikka tilanne alkaisi myrskyisesti, kuohunta laantuu vähitellen ja tulee tyyntä. Tällöin joko joku alaisista tai esimies itse voi aloittaa positiivisten asioiden listaamisen. Oikean ajoituksen löytäminen vaatii herkkyyttä ja uskallusta olla tilanteessa avoimena ja läsnä.

 

Kirjoittaja on Päivi Montgomery.

Päivi toimii MPS Career Oy:ssä Business Development Managerin ja konsultin tehtävissä.


Tunteet ja yt-neuvottelut, osa 1: Miksi tunteet ovat tärkeitä?

ma 26. syyskuuta 2016 15.47.00

Päivi Montgomeryn blogi on julkaistu aiemmin hänen postauksena LinkedInissä 22.9.2016.

Puhuin Esimies ja henkilöstö –messuilla hiljattain tunteista yt-neuvottelujen aikana. Aihe on kerroksellisuudessaan kiehtovat ja se innoitti minua kirjoittamaan kokonaisen blogi-sarjan. Tässä ensimmäinen osa, toivottavasti opiksi ja tueksi johdolle, HR-henkilöstölle, esimiehille tai kenelle tahansa työn epävarmuuden kanssa painiskelevalle.

Olen koko työurani ajan työskennellyt ihmisten kanssa, jotka ovat työelämässään käännekohdassa ja tämä käännekohta liittyy yt-neuvotteluihin tavalla tai toisella. Olen kohdannut satoja ihmisiä, jotka ovat menettäneet työnsä ja auttanut heitä eteenpäin. Olen myös tukenut esimiehiä toimimaan eettisesti ja mahdollisimman kestävällä tavalla yt-neuvottelutilanteissa sekä antanut henkilöstölle mahdollisuuden käydä läpi ajatuksiaan. Tämä blogisarja kertoo, mitä tapahtuu ihmisen tunne-elämässä yt-neuvottelujen aikana ja niiden jälkeen sekä siitä, miten henkilöstöä voi tukea näissä haastavina aikoina.

Yt-neuvottelujen aika tarkoittaa kuohuntaa, epävarmuutta ja tuottavuuden laskua organisaatioissa. Henkilöstövähennyksiin johtavia neuvotteluja tuskin kukaan toivoo omaan organisaatioonsa, mutta ne ovat osa nykyajan työelämää. Yritykset eivät lähde koskaan kevyin perustein vähentämään henkilökuntaa.

Jos tällaisia muutoksia on luvassa, tulee johdon huomioida ihmisten tunnereaktioihin perustuvat vaikutukset. Ei kannata laskea kuluihin pelkästään irtisanomisajan palkkoja ja vastaavia, selkeästi mitattavia kuluja. Huonolla fiiliksellä ja epävarmuudella raskautetut työntekijät tarvitsevat paljon henkistä energiaa ymmärtääkseen tilannetta ja löytääkseen syyn työskennellä ja antaa parhaansa. Tämä energia on pois työn tehokkuudesta, innostuksesta ja sitoutumisesta.

Johdon näkökulmasta työpaikalla vellovat tunteet saattavat olla vitsaus; juuri kun isot suunnitelmat on toteutettu ja johto haluaisi jo eteenpäin, työntekijät miettivät vielä mennyttä ja vastustavat muutosta. Yksittäisen työntekijän hyvinvoinnin näkökulmasta tunteet ovat kuitenkin tärkeä viesti ja auttavat häntä sopeutumaan tilanteeseen.

Yt-neuvottelujen aikana työntekijöiden tunneskaala vaihtelee pelokkuudesta, suuttumuksesta ja turhautumisesta myös positiivisempiin tunteisiin, kuten helpotukseen ja lopulta innokkuuteen. Pelokkuus auttaa henkilöitä keskittämään huomionsa tilanteeseen, joihin liittyy mahdollinen uhka. Se saa heidät pohtimaan omaa tilannettaan ja tulevaisuuttaan sekä tekemään vaihtoehtoisia suunnitelmia sen mukaan, millainen tulos neuvotteluissa osuu omalle kohdalle.

Suuttumus on tunne, jonka avulla ihmiset puolustavat itseään ja reviiriään. Se saattaa saada työntekijöitä esimerkiksi kyseenalaistamaan tai kritisoimaan johdon päätöksiä, vaatimaan itselle oikeutta tai lisätietoja epäselvissä tilanteissa. Suuttumus saattaa antaa energiaa asioiden muuttamiseen, jos sen suuntaa rakentavasti. Turhautuminen pysäyttää ja pakottaa tarkastelemaan omaa tilannetta. Se ohjaa hakemaan uusia ratkaisuja tilanteeseen, joka tuntuu umpikujalta.

Muun muassa näiden negatiivisten tunteiden kautta ihmiset raivaavat tilaa uusilla asioille työssä samoin kuin uusille, positiivisemmille tunteille, jotka jälleen auttavat toimimaan tilanteen mukaisesti. Organisaation johdon on hyvä tunnistaa henkilöstön tunteet, varautua niihin ja antaa mahdollisuus yhteiselle keskustelulle. Tunteet saavat olla ja hieman näkyäkin. Niiden tukahduttaminen ei johda parempaan huomiseen vaan siihen, että niistä puhutaan käytävillä, kahvitauoilla ja työajan ulkopuolella. Yhteiset keskustelut vievät asioita eteenpäin tehokkaammin kuin käytäväkeskustelut, joita mielellään ryyditetään erilaisilla huhuilla.

Johdon kannattaa muistaa, millaisia ajatuksia ja tunteita omassa mielessä liikkui silloin, kun yt-neuvottelujen tarve selvisi ja ne päätettiin pitää. Johto on ehtinyt jo käsitellä tunteitaan ja päästä pahimmasta yli siinä vaiheessa, kun henkilöstä vasta aloittelee sitä.

Blogisarjan seuraavassa osassa annan vinkkejä, miten esimiehet voivat tukea alaisiaan yt-neuvottelujen aikana. Stay tuned!

 

Kirjoittaja on Päivi Montgomery.

Päivi toimii MPS Career Oy:ssä Business Development Managerin ja konsultin tehtävissä.